Tip pro fajnšmekry: Královská vína od Zlomka a Vávry

Tip pro fajnšmekry: Královská vína od Zlomka a Vávry
Kolekce nejúspěšnějších vín rodinného vinařství Zlomek&Vávra v krásném balení na našich vinotékách. Pálava, Rulandské bílé, Chardonnay, Muškát moravský, Rulandské šedé a Merlot.

Set vín za cenu 1500 Kč můžete zakoupit na našich vinotékách nebo objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.”>pseja@vino-partner.cz.

Originální balení do papírového kartonu mnohohranu s přírodním provázkem na uchopení obsahuje 6 přívlastkových vín, z nichž se 4 medailově umístila na prestižních soutěžích.

Současně nám tímto obalem vinařství Zlomek&Vávra přibližuje historii královského města Uherské Hradiště a nejvýznamnější osobností spojených s městem. Podrobnosti o jednotlivých vínech najdete zde.

Rulandské bílé Přemysla Otakara II.

Zakladatelem Uherského Hradiště byl český král Přemysl Otakar II. Jeho cílem bylo zabezpečit východní hranici království proti nepřátelským nájezdům ze sousedních Uher a současně na tomto území posílit svou královskou moc. Dne 15. října 1257 vydal Přemysl Otakar II. listinu, která dosvědčuje založení města na ostrově v řece Moravě a je nejstarší písemnou zmínkou o Uherském Hradišti. Druhou listinou, vydanou 23. května 1258, obdaroval město pozemkovým majetkem, udělil mu městské právo a řadu hospodářských výsad, které zajistily jeho rozkvět.

Chardonnay Ladislava Pohrobka

Český a uherský král Ladislav Pohrobek byl městu Hradišti nakloněn. Za dobu jeho vlády vzkvétalo a získalo řadu hospodářských výhod. Nejvýznamnějším privilegiem, které město od krále získalo 24. července 1457, byla výsada, jež posílila postavení Hradiště jako královského města. Král tehdy zaručil, že Hradiště nebude nikdy prodáno, darováno nebo zastaveno, nýbrž bude vždy podléhat jen králi a královské komoře.

Muškát Moravský Kateřiny Alžběty Zoubkové ze Zdětína

Poslední členka starobylého bohatého moravského šlechtického rodu odkázala jezuitskému řádu v závěti z 5. října 1635 své statky Zdounky a Habrovany, s městečky a vesnicemi, s nemovitostmi, poddanými a vším příslušenstvím, na stavbu koleje v libovolném městě moravském. Díky tomuto odkazu mohli jezuité po příchodu do Uherského Hradiště vybudovat kolej, která je spolu s kostelem sv. Františka Xaverského a gymnáziem součástí komplexu barokních budov, tvořícího dominantu historického jádra města.

Pálava Felixe Kadlinského

Člen jezuitského řádu, významný český barokní básník a překladatel, profesor teologie a humanitních věd byl nejen uznávaným učitelem, ale jedenáct let působil jako hospodářský správce koleje v Uherském Hradišti. Horlivě shromažďoval finanční i hmotné prostředky, zejména na stavbu kostela, jíž také věnoval výnosy ze svých četných literárních prací. Jeho přebásnění sbírky Friedricha von Spee nazvané Filomela nebo Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený patří k předním dílům české barokní poezie.

Rulandské šedé Václava Kulíška z Moravičan

Přední osobnost období rekatolizace, vzdělaný muž, který od roku 1593 zastával funkci městského písaře v Uherském Hradišti. Jako uznávaný představitel katolické strany byl zvolen v roce 1612 primátorem města. O rok později, na základě smlouvy s městem, dal na své náklady vystavět kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. Po smrti své manželky se stal knězem a po čtyřech letech městským farářem a děkanem v Uherském Hradišti. K posílení katolické víry v kraji se snažil o uvedení jezuitského řádu do města, ale příchodu jezuitů se už nedožil.

Merlot Matyáše Korvína

V období česko-uherské války uherský král Matyáš zvaný Korvín několik let opakovaně obléhal město Hradiště, které zachovalo věrnost českému králi a statečně se bránilo útokům. Po uzavření míru odpustil Matyáš Hradišti dřívější nepřátelství a 28. června 1481 udělil městu nový znak a právo pečetit listiny červeným voskem. Ve znaku jsou symbolicky zachyceny dvě vlastnosti, kterých si na Hradišťanech nejvíce vážil. Rytíř nad bránou drží v pravé napřažené ruce meč jako symbol statečnosti, jeho levá ruka nese štít s českým lvem jako symbol věrnosti českému králi.