Poděkování

“Fryštácké listy, únor 2016″

 

Poděkování

 

Klienti Domova pro seniory v Drahách – Luhačovice děkují fryštácké firmě ViP – VINO PARTNER s.r.o. a firmě PMU CZ a.s. z Roudnice nad Labem za poskytnutí sponzorského daru, díky kterému jsme mohli připravit a zpestřit občerstvení na našem společném setkání u příležitosti “Rozloučení s rokem 2015″.

Přejeme všem pracovníkům těchto firem hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů v roce 2016.

Za klienty Domova pro seniory Luhačovice.

Květa Kasalová